0

10 gulden 1897 waarde

In het voorjaar van 1916 schilderde Antoon van Welie zijn portret; daarnaast correspondeerde hij met de classicus. Kuiper over diens essay betreffende couperus' werk. Hij werd door de journalist. Van Oss aangenomen als medewerker van de haagse post en hield een interview met André de ridder. In oktober 1917 vond de première plaats van een toneelbewerking, door Elisabeth couperus, van Eline vere ; de belangrijkste actrice in het stuk was Else mauhs. Levensavond bewerken louis couperus en zijn echtgenote Elisabeth couperus-baud op de boot de prins der Nederlanden naar Indië in oktober 19 overleed louis couperus' zus Trudy. Bij de ramp met het stoomschip Amstel kwam in april 1919 ook couperus' lievelingsneef Frans nicotinic Vlielander hein, aan wie hij de ode had opgedragen, om, samen met diens echtgenote Enny Vrede. Enkele maanden laten schreef couperus een nieuw testament, zijn derde. Daarin werd net als bij de vorige zijn vrouw als enig erfgenaam aangewezen, maar mocht zij eerder overleden zijn of tegelijk met hem sterven, dan zou er voor twee van zijn jeugdige nichtjes elk duizend gulden bestemd zijn. Voorts zou er met het resterende vermogen een stichting moeten worden opgericht om een naar couperus genoemde prijs uit te kunnen reiken. Uit de rente van het kapitaal zou jaarlijks een bedrag moeten worden gegeven aan 'een Nederlandschen letterkundige (man of vrouw waarbij niet alleen moet worden 'gelet op de voortreffelijkheid van eenig met den prijs te bekronen werk, maar zeer zeker ook op de meer. Mocht Elisabeth haar man overleven, dan gaf hij haar in overweging 'zonder intusschen eenigen moreelen drang dienaangaande op haar te willen uitoefenen' de bedoelde stichting op te richten. Maar omdat couperus inderdaad eerder overleed dan zijn vrouw, kwam de stichting niet tot stand.

10 gulden 1897 waarde

Postnl iconen van de post

In september van dat jaar pleegde zijn vriend Johan Hendrik ram zelfmoord. In maart 1914 won couperus de nieuwe gids-prijs voor Antiek toerisme. Hij verbleef in juli 1914 een tijdje in München. In februari 1915 moesten couperus en zijn vrouw vanwege de uitgebroken Eerste wereldoorlog terugkeren naar Den haag. Ze namen in eerste instantie hun intrek bij couperus' zuster en zwager aan de molenstraat, waarvan couperus de volgende maand in Het Vaderland verslag deed. In augustus 1915 betrok handstand hij een appartement op Hogewal. 10 Er zijn aanwijzingen dat couperus door deze gedwongen terugkeer zo wanhopig was, dat hij even over zelfmoord heeft nagedacht. 11 In Den haag trad couperus nu voor het eerst op als voordrachtskunstenaar in kunstzaal Kleykamp in Den haag. Hij ging aan de hoge wal 2 wonen en schreef opnieuw feuilletons voor Het Vaderland. In november bezocht hij Cyriel buysse, waar hij de schrijver en sportman Henri van booven ontmoette, zijn latere biograaf.

10 gulden 1897 waarde

couperus tot 1915 over grote vertrekken in een Zwitsers pension op de derde verdieping van het Palazzo niccolini. In december 1909 begon couperus zijn wekelijkse feuilletons in Het Vaderland en langere verhalen in Groot Nederland te publiceren. Hij wenste voortaan geen romans meer te schrijven. Hij schreef rond 1909 veel korte stukken over de oudheid. Dat werk werd later in twee bundels verzameld die de titel Antieke verhalen, van goden en keizers, van dichters en hetaeren en Schimmen van schoonheid kregen. Antiek toerisme kan worden beschouwd als een wat langer uitgevallen verhaal over het oude rome en, als exotisch decor voor de romeinse hoofdpersoon, het door Rome onderworpen Egypte. In augustus 1908 begonnen couperus en zijn vrouw een pension in Nice; couperus schreef enige korte verhalen en begon op 27 november 1909 met een wekelijks feuilleton in Het Vaderland. In mei 1910 overleed Frans, een broer van couperus, en in december werd het pension in Nice beëindigd. Tot 1912 ondernam het echtpaar reizen naar Italië en Sicilië ; in de laatste week van 1911 vertrokken ze vanuit Florence richting Sicilië. Wegens het slechte weer moesten ze enkele dagen in Napels blijven, waarbij ze de gelegenheid aangrepen om het Museo archeologico nazionale te bezoeken. In 1913 volgde een drie maanden durende reis door Spanje, samen met 'Orlando'.

10 gulden, tientje

Adriaan Stoop - wikipedia

In maart 1900 keerde couperus terug naar Nederland. In oktober van dat jaar vertrok hij samen met zijn vrouw naar Frankrijk, waar ze gingen wonen in hun huis 'villa jules bij Nice. Couperus maakte belgie van daaruit meerdere reizen naar Italië, waarbij hij onder andere Florence en Rome define opnieuw bezocht. In 1901 overleed zijn vriend en mentor Jan ten Brink en in oktober 1902 ook zijn vader. In januari 1903 richtte couperus, samen met Cyriel buysse en Willem Gerard van nouhuys, het literaire tijdschrift Groot Nederland. Hierin verscheen een jaar later in delen zijn nieuwe belangrijke werk, de familieroman Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan. In mei 1904 kocht. Veen voor een groot bedrag de rechten op van alle tot dan toe verschenen werken van couperus. Feuilletons, journalistiek, kleinere romans bewerken In de periode heeft couperus betrekkelijk weinig geschreven. Omdat zijn boeken in die jaren slecht verkochten, nam couperus zich voor geen romans meer te schrijven. Hij vertrok in mei 1906 van Villa jules naar Venetië en verbleef in juni te bagni di lucca, waar hij giulio lodomez ontmoette, die hij later zou laten figureren in romans als Orlando.

In 1897 zegde couperus zijn lidmaatschap van de maatschappij der Nederlandse letterkunde op omdat hij van plan was naar het buitenland te vertrekken. Op 31 augustus, de zeventiende verjaardag van koningin Wilhelmina, werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-nassau. Minister van Binnenlandse zaken goeman Borgesius had couperus als twaalfde en laatste kandidaat voor een benoeming tot Ridder in de Orde van de nederlandse leeuw voorgedragen. De dichteres Hélène Swarth had volgens de voordracht van de ministerraad bij dezelfde lintjesregen Ridder in de Orde van Oranje-nassau moeten worden. Koningin-regentes Emma vond twee letterkundigen die tegelijk gedecoreerd zouden worden echter te veel. De keus viel op couperus, maar voor de pas 31-jarige schrijver werd een benoeming in de exclusievere Orde van de nederlandse leeuw voorlopig te hoog geacht. 8 In 1898 maakte couperus een reis naar Londen. Het jaar daarop, in februari, volgde een reis naar Nederlands-Indië, waar hij in juni enige tijd verbleef te tegal bij zijn zuster Trudy en zwager, resident Gérard de la valette. Na de benoeming van de la valette tot resident van Pasoeroean verbleven couperus en zijn vrouw ook daar in het residentiehuis. Couperus begon er aan zijn roman de stille kracht, waarin Valettes residentie model stond voor de woning van een van de hoofdpersonen, de resident Otto van Oudijck.

10 gulden 1897 waarde

In december reisde hij door naar Rome. Hij sloot deze reis af met een bezoek aan Athene, waar hij wegens de armoedige omstandigheden maar korte tijd bleef. 6 In december 1893 werd couperus redacteur van het maandblad de gids. In april 1894 reisde hij opnieuw af naar Italië en bezocht in Florence ouida, de door hem sterk bewonderde schrijfster van kasteelromans. Kort voor haar dood zou hij haar nog eens ontmoeten. betrok hij het huis aan de jacob van der doesstraat 123 in 's-Gravenhage. Couperus' vriend Gerrit Jäger pleegde in augustus van datzelfde jaar zelfmoord. Couperus trad op f als redactielid van de gids. Hij vertrok in oktober weer naar Italië, waar hij in Rome de beeldhouwer pier Pander leerde kennen. Ook in de jaren daarna (tot 1898) reisde hij veel binnen Europa, en ging meer naar Frankrijk, duitsland en Engeland.

Geschiedenis van lieshout - wikipedia

Op 9 september 1891 trouwde hij met haar; de huwelijksreis ging naar Vlaanderen. Hoogstwaarschijnlijk was couperus echter homoseksueel en bleef het huwelijk met Elisabeth baud kuis. Het huwelijk met haar kan gezien worden als een maatschappelijk alibi en ook als oplossing voor de behoefte die couperus had aan moederlijke zorg. 4 Informeel noemde hij haar bij haar bijnaam Pop. 5 Op 21 september betrok het paar de woning Villa minta aan de roeltjesweg, sinds 1935 couperusweg 15, te hilversum. In december van hetzelfde jaar werd couperus door Lambertus Jacobus veen van uitgeverij. Veen benaderd om Extaze uit te geven. In februari 1893 begon couperus aan een reis naar Italië en kwam in Florence. Op 15 februari, slechts twee weken nadat couperus uit Nederland was vertrokken, overleed zijn home moeder, zodat hij terug naar huis moest. In september reisde hij opnieuw af naar Italië, waar hij zijn eerste reisimpressies schreef. 10 gulden 1897 waarde

Hiermee had couperus zijn naam als schrijver definitief gevestigd. Het boek was direct een groot succes en tot couperus' overlijden verschenen hiervan 9 drukken. Hij anya had toen al twee dichtbundels gepubliceerd, die echter vrijwel onopgemerkt bleven. Reizen, grote romans en eerste onderscheiding bewerken louis couperus getekend door Jan Veth als bijlage voor de amsterdammer in 1892 couperus maakte in juli 1889 een reis naar Scandinavië met zijn zwager Benjamin Vlielander hein. In 1890 sloot hij vriendschap met jhr. Ram en maakte hij kennis met maurits Wagenvoort. Hij ondernam in mei van dat jaar een reis naar Karlsbad en ontving op 12 augustus de Thiemeprijs voor Eline vere. Op liet couperus zich uitschrijven uit 's-Gravenhage, met de bedoeling zich voor langere tijd in Parijs te vestigen. Hij bezocht hier de Frans-poolse schrijver Théodore de wyzewa en woonde een lezing bij van Francisque sarcey, een bekend journalist en toneelcriticus. Uit een brief aan zijn zus Trudy blijkt echter dat het verblijf in Parijs hem door de bank genomen erg tegenviel. 3 couperus keerde in januari 1891 alweer terug naar Den haag, in verband met het overlijden van. Baud, de grootvader van Elisabeth.

Piet Mondriaan - wikipedia

In 1883 verhuisden ze naar het Nassauplein. Couperus verliet in 1881. En studeerde verder voor een acte mo-nederlands. In 1883 keerde ook elisabeth baud terug naar Nederland, waar ze ging wonen bij haar grootouders, guillaume louis baud en Wilhelmina jacobina Theodora couperus. In mei van datzelfde jaar verkocht werkt de vader van couperus het landgoed Tjicoppo, in Nederlands-Indië. Couperus begon zijn literaire carrière in juli van dat jaar met het gedicht Erinnering, dat verscheen in het tijdschrift Nederland. In augustus 1883 werd de oudste broer van couperus, petrus Theodorus, wegens een geestesziekte opgenomen in een inrichting. In 1884 verhuisde de familie naar Surinamestraat. Couperus werd in juni 1885 benoemd tot lid van de maatschappij der Nederlandse letterkunde en behaalde op 6 december 1886 zijn acte mo-nederlands. In 1887 zette hij zijn omgang met Elisabeth baud voort en begon zijn vriendschap met Gerrit Jäger. In december van datzelfde jaar begon hij aan zijn debuutroman, Eline vere, een verhaal dat het jaar daarop als feuilleton verscheen in Het Vaderland en zeer populair werd. Op verscheen het als boek.

10 gulden 1897 waarde

Couperus was de zoon van. John Ricus couperus tablet (1816-1902 lid van de raad van justitie te padang 1844 en te batavia 1846, daarna raadsheer bij het hooggerechtshof 1850, en van Catharina geertruida reynst (1829-1893 dochter van Jan Cornelis reijnst (1798-1871 waarnemend gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Hij was een achterkleinzoon van de koopman Abraham couperus (1752-1813 later gouverneur van Nederlands-Malakka. De vader van couperus was bij diens geboorte al gepensioneerd en drie jaar eerder met de hele familie vanuit Indië naar Den haag gekomen. Louis' drie voornamen zijn die van drie zusjes die vór zijn geboorte al gestorven waren. De kleine louis werd op 19 juni gedoopt in de waalse kerk in Den haag. Het gezin couperus vertrok op 8 november 1872 weer naar Nederlands-Indië, om couperus' broers te helpen bij hun loopbanen en het familielandgoed Tjicoppo te bezoeken. 2 Zij kwamen daar op 31 december kapen aan en vestigden zich in 1873 aan het Koningsplein te batavia. In 1874 begon couperus met zijn opleiding op het Gymnasium Willem iii. Hier werd zijn interesse voor de klassieke oudheid gewekt. Hij had op dat moment al contact met zijn latere echtgenote, elisabeth baud, die tevens zijn achternicht was. In 1878 keerde het gezin terug naar Nederland, waar ze eerst aan de nassaukade in Den haag gingen wonen.

Russische roebel - wikipedia

Louis Marie anne couperus den haag, de Steeg, ) was een, nederlandse schrijver en een van de eerste nederlandse vertegenwoordigers van het literaire naturalisme. Couperus' werk omvat allerlei uiteenlopende literaire genres. Hij debuteerde met poëzie, maar legde zich vervolgens al snel toe op psychologische romans, waarmee hij de meeste bekendheid verwierf. Hij schreef daarnaast cultuursprookjes, historische romans en veel reisverslagen en columns. In het algemeen wordt hij gezien als een van de belangrijkste schrijvers uit de canon van de, nederlandse literatuur. De uitgave van zijn. Volledige werken (1987-1996) geldt als een van de eerste nederlandse tekstedities die volgens wetenschappelijke, tekstkritische normen tot stand zijn gekomen. 1, inhoud, vroege jaren bewerken, steen op het geboortehuis van couperus. Couperus als kind (1874 couperus werd op geboren. Mauritskade te 's-Gravenhage (Den friseur haag in het pand op nummer 11, als jongste van elf kinderen.

10 gulden 1897 waarde
Rated 4/5 based on 667 reviews
SHARE

10 gulden 1897 waarde Iromy, Fri, May, 18, 2018

Prooffdc/buuncpr (Prachtig)ZFr (Zeer Fraai)Fr (Fraai)ZG (Zeer goed)G (Goed). Aantal: * Verkoopprijs: * notities: Locatie: gekocht voor: Afbeelding 1: Afbeelding 2: Afbeelding 3: meer informatie toevoegen.

10 gulden 1897 waarde Xosafyla, Fri, May, 18, 2018

Je zet het item in je shop met het toevoeg-formulier aan de rechterkant van dit scherm. Sluit informatie, in verzameling van: 1x proof, 15x unc, 22x Pr (Prachtig 46x ZFr (Zeer Fraai 6x Fr (Fraai 1x zg (Zeer goed 5x G (Goed). Proof: Pr (Prachtig zfr (Zeer Fraai fr (Fraai zg (Zeer goed g (Goed sluit lijst, ga naar de cataloguswaarde catalogus gegevens Catawiki cataloguswaarde. Proof: fdc/BU: unc: 250,00, pr (Prachtig 235,00, zfr (Zeer Fraai 235,00, fr (Fraai 235,00, zg (Zeer goed g (Goed 235,00, dit item in verzameling opnemen op zoeklijst zetten aanbieden voor veiling, conditie.

10 gulden 1897 waarde Ynuwiwa, Fri, May, 18, 2018

Dit item staat op de zoeklijst van 10 verzamelaars. Als je hen wilt bereiken dan kun je het aanbieden in je shop. De zoekers worden dan automatisch via e-mail gewezen op jouw aanbod (tenzij ze dat actief hebben uitgezet in Mijn Profiel).

10 gulden 1897 waarde Nujemawy, Fri, May, 18, 2018

Home catalogus munten landen nederland nederland, afbeeldingen, verkopers. Nog niet te koop aangeboden. Je kunt dit item in je zoeklijst zetten met het toevoeg-formulier aan de rechterkant van dit scherm. Dan krijg je direct bericht als het te koop wordt aangeboden. Verzamelaars, in zoeklijst van: 1x proof, 2x Pr (Prachtig 7x ZFr (Zeer Fraai).

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: